A Calella de Palafrugell des de 1974

empresa

Som una empresa familiar oberta l’any 1974, al mateix emplaçament actual, que es va iniciar amb diferents activitats immobiliàries i turístiques, passant a especialitzar-se ràpidament en lloguers i administracions. Des de 1989 ens dediquem exclusivament a l’administració de comunitats de propietaris.

El nostre despatx té més de 40 anys d’experiència administrant finques, tant de primera com de segona residència. Posem especial cura en el seguiment de les diferents gestions, obres i incidències de la comunitat, tant les acordades en juntes generals com les que van sortint en el dia a dia. Tota la informació comptable s’envia amb detall als propietaris amb anterioritat a la junta.

Les nostres instal·lacions

El nostre despatx està situat al centre de Calella. A la planta baixa, disposem d’una sala de juntes amb una capacitat per a 30 persones per celebrar les diferents reunions, tant generals com de junta directiva.

EQUIP

MIQUEL ESTEBA ZURBRÜGG
LLICENCIAT EN DRET
ADMINISTRADOR DE FINQUES
(Col. 676)
EVA LUQUE PANEQUE
ARQUITECTA (Col. 26964-6)
EVA VIU ALSINA
ADMINISTRATIVA

Col·legiat en el Col·legi d’Administradors de Finques de Girona des de 1994. Gestió legal i administrativa.

Col·legiada en el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya des de 1996. Seguiment de les obres a les comunitats i comptabilitat.

Atenció personal i telefònica al client i control de les incidències.

Funcions de l’administrador i del secretari
d’una comunitat de propietaris

segons la Llei 5/2015, de 13 de maig, de modificació del Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya

Article 553-17
Secretaria

El secretari estén les actes de les reunions, fa les notificacions, expedeix els certificats i custodia, durant cinc anys com a mínim, les convocatòries, les comunicacions, els poders, la documentació comptable i els altres  documents rellevants de les reunions i de la comunitat. La custòdia i la tenidoria dels llibres d’actes són regulades per l’article 553-28.

Article 553-18
Administració

1. L’administrador gestiona els assumptes ordinaris de la comunitat i exerceix les funcions següents:

a) Prendre les mesures convenients i fer els actes necessaris per a conservar els béns i el funcionament correcte dels serveis de la comunitat.

b) Vetllar perquè els propietaris compleixin les obligacions i fer-los els advertiments pertinents.

c) Preparar els comptes anuals de l’exercici precedent i el pressupost.

d) Executar els acords de la junta de propietaris i fer els cobraments i els pagaments que corresponguin.

e) Decidir l’execució de les obres de conservació i reparació de caràcter urgent, de la qual cosa ha de donar compte immediatament a la presidència.

f) Pagar, amb autorització de la presidència, les despeses de caràcter urgent que poden ésser a càrrec del fons de reserva.

g) Les altres funcions que expressament li siguin delegades per la junta de propietaris o atribuïdes per la llei.

2. L’administrador és responsable de la seva actuació davant la junta de propietaris.

La nostra feina inclou també

Personalització

L’atenció personal a cada propietari que ho requereixi.

Assessorament

L’assessorament jurídic en tots els temes relacionats amb la comunitat.

Control

Fer els advertiments necessaris sobre el compliment del reglament de règim intern per facilitar una bona convivència entre tots els veïns.

Seguiment

Un seguiment acurat de les diferents incidències i reparacions de la comunitat, amb reclamacions continuades als industrials.

Factures

Revisió de les factures, controlant que s’adeqüin a les feines encarregades.

Cobraments

El control dels cobraments de les quotes i de les reclamacions als deutors.

Manteniment

El tracte amb diferents industrials per poder obtenir, en cas de ser necessari, diverses opinions o pressupostos de feines concretes.

Comunicació

Un tracte fluid i respectuós amb el president i la Junta de propietaris.

CONTACTE

Carrer de Chopitea, 14
17210 Calella de Palafrugell

Tel. +34 972 617 273
Fax.+34 972 614 598

comunitats@finquesesteba.cat

HORARI

Dilluns a divendres
9.00h a 14.00h
15.00 a 17.00h

Dissabtes
10.00h a 13.30h
(dissabtes de novembre, desembre i gener, tancat)

Diumenges i festius
Tancat

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com